Privacy en Cookie Statement

Ewald Zomer Fotografie (EZF) neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van EZF bij de verwerking van persoonsgegevens.

EZF kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van EZF bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. EZF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: EZF gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt EZF de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van EZF. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van EZF en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: Op de website van EZF (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, bijgehouden. Kijk onder het kopje ‘Cookie’ van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website. 
  • Betaalgegevens: EZF gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

EZF kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden: 

  • Dienstverleners: EZF deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor EZF correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit EZF een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EZF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt EZF jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal EZF de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
EZF maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. 

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • EZF maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • EZF maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt EZF inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan EZF de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google:https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
  • De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. EZF heeft hier geen invloed op. EZF heeft Google geen toestemming gegeven om de via EZF verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. EZF draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
EZF bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor EZF jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt EZF jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ewaldzomer.com. EZF zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
EZF neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. EZF heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door EZF of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door EZF verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met EZF via info@ewaldzomer.com.

www.ewaldzomer.nl is een website van EZF.
EZF is als volgt te bereiken:
Prinses Beatrixstraat 19B
3441XJ Woerden
Inschrijvingsnummer handelsregister: NL001986770B26
Telefoon: 06 190 11 689
E-mailadres: info@ewaldzomer.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door EZF, verzoekt EZF je om zo snel mogelijk contact met EZF op te nemen via info@ewaldzomer.nl. EZF zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
EZF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Copyrighted Ewald Zomer